Usługi narzędziowe

Zamów usługę

Specjalizujemy się w obróbce ślusarskiej i narzędziowej poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

- Projektowanie i wykonawstwo narzędzi, sprawdzianów i części maszyn
- wykonywanie narzędzi na podstawie powierzonej dokumentacji
- wykonywanie oprzyrządowania na podstawie opracowanej przez nas konstrukcji
- prace ślusarskie i montażowe
- regeneracja i modernizacja oprzyrządowania
- dostosowanie narzędzi podczas prób na własnych prasach hydraulicznych i mimośrodowych
- Obróbka cieplna: Hartowanie i nawęglanie
- wykonywanie części maszyn na podstawie rysunku lub dostarczonego wzoru

Więcej informacji